Vad samlar teamet kring ett gemensamt mål? Ange en beskrivning på 1–2 meningar.

Ledarskap

Vem leder teamet? Beskriv grundaren eller teammedlemmarna som har en ledarskapsroll i teamet.

En bildtext för fotot

Det här är teamet

Ange en kort beskrivning av teamets kultur.

En bildtext för fotot

[Namn]

[Namn]

[Namn]

[Namn]

[Namn]

[Namn]

[Namn]

[Namn]

[Namn]

Gå med i teamet

Ange en kort beskrivning av vad som kännetecknar en teammedlem.